W J buspas
Wykonawca prac przy budowie buspasa na Wałach Jagiellońskich od początku robót natrafia na przeszkody. Najpierw zbytkowe mury, później niezinwentaryzowane rury, zmusiły nas do podpisania tzw. Protokołu konieczności, czyli dokumentu, w którym zostały opisane przeszkody, na które natrafił wykonawca zadania podczas prowadzenia robót ziemnych.

W konsekwencji, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, wcześniej niezaplanowanych robót i uzasadnione prolongowanie terminu.
Wydawało się, że wszystko, co mogło się wydarzyć jest już za firmą prowadzącą budowę. Niestety w trakcie robót wykonawca odkopał kolejne, niezinwentaryzowane światłowody, nieuwzględnione w warunkach technicznych i dokumentacji projektowej, a wymagające przebudowy. Całość sprawiła, że obecnie ocenia zakończenie prac na koniec marca.