Roboty Wojska Polskiego
Wykonawca prac przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy" rozpocznie kolejny już piąty etap robót i w związku z tym wprowadzi następną, tymczasową organizację ruchu z 18 na 19 stycznia br.


Ruch na ul. Wojska Polskiego
w obrębie skrzyżowania z wyspą centralną poprowadzi dwukierunkowo po jezdni południowej. Z ulicy Bełzy kierowcy będą mogli jedynie skręcić w prawo w ulicę Wojska Polskiego w kierunku do ulicy Magnuszewskiej. Z nakazu skrętu w prawo w ulicę Wojska Polskiego będą wyłączone tylko autobusy komunikacji miejskiej.
Z kolei z ulicy Wojska Polskiego w ulicę Bełzy będą mogły wjeżdżać tylko i wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej oraz obsługujące budowę. Pozostałe auta jadące w kierunku r. Toruńskiego będą mogły się poruszać ulicami: Zdobywców Wału Pomorskiego lub al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W związku w tym, na obu ulicach może odczuwalnie wzrosnąć natężenie ruchu.
Jednocześnie zostanie zamknięta ulica Bełzy na odcinku od ulicy Spokojnej do ulicy Wojska Polskiego. Zamknięcie nie będzie dotyczyło komunikacji miejskiej oraz mieszkańców posesji.
Dojazd do ulicy Szarych Szeregów będzie poprowadzony po odcinku północnej jezdni ulicy Wojska Polskiego, po której ruch będzie się odbywał dwukierunkowo.
Ruch po ul. Wojska Polskiego, na odcinku od ulicy Magnuszewskiej do ulicy Bełzy, będzie poprowadzony po obu jezdniach, które zostaną zawężone do jednego pasa ruchu.
Poruszając się ulicą Wojska Polskiego od strony Kapuścisk, nie będzie możliwości skrętu w lewo w ul. Szpitalną. Brak możliwości skrętu można ominąć wybierając objazd ulicą mjr. Hubala-Dobrzańskiego.

Komunikacja zastępcza będzie jeździła bez zmian. Zmianie jedynie ulegnie lokalizacja przystanku autobusowego na ul. Wojska Polskiego w obrębie węzła w kierunku do centrum. Przystanek zostanie wyznaczony na jezdni południowej (przed dojazdem do węzła od strony wschodniej). Dobudowany także zostanie tymczasowy peron wraz z dojściem do przystanku.