Remont torw Wojska Polskiego
Trwają prace przy budowie torowisk na ulicach: Szarych Szeregów, Wojska Polskiego, Szpitalnej.





Zawsze roboty w zurbanizowanych częściach miasta niosą ze sobą zmiany w komunikacji miejskiej, jak również w organizacji ruchu. Na czas remontów wprowadzana jest tzw. tymczasowa organizacja ruchu. Wszystko po to, żeby zminimalizować zakłócenia w płynności poruszania się pojazdów. Jednym z powszechnie stosowanych rozwiązań jest wykonywanie tymczasowych przejazdów przez torowiska tramwajowe.
Przywołane znalazło zastosowanie m.in. przy wspomnianej przebudowie węzła rozjazdowego - Szare Szeregi na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, Szpitalnej, Bełzy. W celu zminimalizowania uciążliwości w ruchu, wykonawca zadania ułożył tymczasowy przejazd przez torowisko przed skrzyżowaniem z Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Wojska Polskiego. Przejazd przyjął na siebie część ruchu pojazdów, głównie autobusowej komunikacji miejskiej. Tym samym autobusy nie muszą zawracać na rondzie Wojska Polskiego - Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To znacznie ułatwia nie tylko pracę kierowców, ale przede wszystkim skraca czas podróży.
Najważniejsze jest to, że zastosowane rozwiązanie w żaden sposób nie powoduje degradacji torowiska. Tory zostały specjalnie zabezpieczone geowłókniną, która skutecznie oddziela konstrukcję torowiska od konstrukcji przejazdu. Na tak przygotowane zabezpieczanie został wysypany tłuczeń, a na nim ułożone warstwy bitumiczne. Po zakończeniu robót, tymczasowy przejazd będzie zdemontowany, a co ważne nie będzie po nim nawet śladu. W związku z tym, zapewniamy, że nie ma najmniejszych powodów do niepokoju.