sygnalizacja
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami mimo prowadzonych w dalszym ciągu prac drogowych na rondzie Grunwaldzkim przy budowie ścieżek rowerowych, dzisiaj tj. 18.12. wykonawca robót włączył sygnalizację świetlną. Sygnalizacja po przejściu wszystkich testów działa już w układzie ITS, czyli zmiany cykli dostosowane są do panującego w danej chwili natężenia ruchu i co najważniejsze pracuje w pełnym kolorze.