Korytarz zycia
... prawidłowo zrobić korytarz życia, który może skrócić czas dojazdu służb ratunkowych na miejsce kolizji nawet o sześć minut. Zasada jest jak na dłoni.


Korytarz życia inaczej zwany ratunkowym (emergency corridor), to pas ruchu stworzony przez rozjeżdżające się auta na boki, podczas, gdy trzeba zrobić miejsce dla przejazdu służbom ratunkowym. Prawidłowo wykonany może uratować życie, skracając czas dojazdu karetkom. Zasada jego powstawania jest prosta bez względu na liczbę pasów ruchu, prowadzących w jednym kierunku. Przy tworzeniu wolnej drogi dla karetek, policji, straży pożarnej innych służb ratowniczych możemy się posiłkować jednym spojrzeniem na prawą dłoń. Palce wskazują kierunki rozjazdu. Przestrzeń między kciukiem, a pozostałymi palcami wskazuje na prawidłowo wykonany korytarz życia. Stojący na lewym pasie zawsze zjeżdżają na lewo. Stojący na pozostałych pasach ruchu na prawo, bez względu na ich liczbę. Korytarz życia tworzą kierowcy nie tylko na drogach ekspresowych, czy autostradach. Jest równie ważny w mieście na jezdniach kilkupasmowych. Nabiera szczególnego znaczenia podczas zatoru powstającego na wskutek kolizji.