Sfrezowana Kasztelenska
Kilka dni temu pisaliśmy, że rozpoczęliśmy prace przy remoncie ulicy Kasztelańskiej. W tej chwili już została sfrezowana stara nawierzchnia jezdni. Inna ekipa pracuje przy budowie połączenia chodnikowego z przejścia dla pieszych przy Kasztelańskiej do ulicy Osiedlowej. Od jutra tj. 21.11. wykonawca rozpocznie tzw. regulację żeliwa, tzn. wypoziomuje w jezdni wpusty do kanalizacji deszczowej oraz skoryguje położenie żeliwnych pokryw studni. Ustawione wysokości będą odpowiadały, wysokości nowej nawierzchni. Będzie kontynuował wymianę zdegradowanych krawężników.