zrodło Epoznan przyklad przystanku wiedeńskiego

Właśnie ogłosiliśmy przetarg na budowę przystanku wiedeńskiego na placu Teatralnym w ulicy Marszałka Focha.

Budowa zakłada podniesienie jezdni do poziomu zbliżonego do wysokości podłogi w tramwaju na całej długości przystanku, czyli około 40 metrów. Korekta wysokości nie tylko ułatwi wsiadanie i wysiadanie, ale również podniesie na wyższy poziom bezpieczeństwo pasażerów, korzystających z przystanku przy placu Teatralnym. Powstanie swoisty próg zwalniający, który zachęci kierowców do zdjęcia nogi z gazu i większej uwagi.
Realizacji zadania będzie towarzyszyło skrócenie obecnej zatoki dla autobusów, jak również budowa drogi dla rowerów wraz z dostosowaną dla cyklistów sygnalizacją świetlną. Wyłoniony w ogłoszonym przetargu wykonawca wymieni także fragmenty nawierzchni na ul. Focha oraz na skrzyżowaniu z ul. Gdańską wraz z wymianą kostki betonowej w torowisku na wlocie ul. Gdańskiej.
Prace rozpoczną się w czasie wakacji, tak, żeby zminimalizować utrudnienia w ruchu związane z realizacją inwestycji. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na jesień przyszłego roku. Kolejne przystanki wiedeńskie powstaną na ulicy Gdańskiej, odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kamiennej.