Remont-Kasztelnskiej
W piątek, tj. o9.11. przekazaliśmy plac budowy pod remont ulicy.


Prace rozpoczęły się we wtorek - 13.11. Roboty zapoczątkowała wymiana krawężników. Prace mogą powodować zakłócenia w płynności ruchu. Część prac ze względów na bezpieczeństwo w ruchu będzie musiała być prowadzona przy całkowitym zamknięciu ulicy np. frezowanie starej nawierzchni, z której wiórki wykorzystamy przy wzmacnianiu jezdni gruntowych. Prace spowodują konieczność wprowadzenia objazdów. Wykonawca - zamknięcia ulicy zaplanował w okresie od 19.-30.11. Jest jednak dobra wiadomość, ponieważ określając termin zadeklarował, że jeżeli tylko pozwoli na to pogoda przywołany termin znacznie skróci.
Po zakończeniu wszystkich prac ulica będzie z nową nawierzchnią i wymienionymi krawężnikami, które uległy degradacji. Podczas remontu zostanie także skorygowana zatoka dla autobusów. Zakończenie robót wykonawca zaplanował na połowę grudnia.