Pijarow pazdziernik
Nie zwalniają tempa, a wręcz przeciwnie. Wiedzą, że to główna droga do szkoły dla dzieci i ich rodziców.

Jak większość inwestycji drogowych, ta na Pijarów, związana z budową ulicy również zaczęła się latem tego roku, a dokładnie tuż przed wakacjami. Powodów jest kilka. Najważniejszy, że dzieci i rodzice mieli dwa miesiące przerwy od obowiązków szkolnych, a w tym czasie można było przeprowadzić najniebezpieczniejsze prace związane w koniecznością wykonania głębokich wykopów, w których została ułożona infrastruktura podziemna.
Wakacje w ogóle dla realizacji budów i remontów drogowych są szczególnie szczęśliwym okresem. Wówczas ruch w pojazdach komunikacji miejskiej, a także na ulicach zmniejsza się o około 30%. W Bydgoszczy mamy obecnie zarejestrowanych blisko 300.000 pojazdów, zatem rachunek jest prosty, 30% z 300.000, to 90.000 i o tyle jest ich mniej na jezdniach.
W konsekwencji rzadziej powstają zatory, a jeżeli już tak się stanie, np. na wskutek wypadku są zdecydowanie mniejsze niż w ciągu roku szkolnego.
Budowa ulicy Pijarów weszła w kolejny etap. W ziemi są już ułożone kanalizacja deszczowa, wybudowane studnie oraz wpusty do nich. Przełożona infrastruktura wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. W nowych miejscach znalazły się instalacje światłowodowe oraz kable energetyczne. Od dłuższego czasu wykonawca zadania ustawia krawężniki. Dzisiaj prowadzi zaawansowane roboty przy wpięciu ulicy Pijarów do ulicy Nakielskiej. Ułożył już na podbudowie pierwszą, betonową warstwę pod nawierzchnię nowej jezdni.
Ekipy z gazowni wykonały tzw. przecisk pod jezdnią ulicy Nakielskiej i przeprowadziły gazociąg na północną stronę ulicy. W tej chwili czeka na tzw. gazowanie.

Nakielska Pijarów
Po zakończeniu inwestycji, ulica będzie z chodnikami, nawierzchnią bitumiczną, odwodnieniem, parkingiem przy szkole. Na skarpie w kierunku do granic miasta, ulica przyjmie charakter pieszo-jezdni z dojściami i zajadami do nieruchomości. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Całość oświetlą energooszczędne oprawy LED.
Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że jeden podmiot zaprojektował ulicę, a teraz zajmuje się jej budową. Zrealizowana inwestycja zostanie objęta 8-letnią gwarancją i będzie kosztowała ponad 2 miliony złotych. Odbiory zaplanowaliśmy pod koniec listopada.