Ścieżka rowerowa Łochowska

Trwa realizacja inwestycji drogowych w naszym mieście. Budowy prowadzimy m.in. przy ulicy Nakielskiej, Mińskiej, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej.


Prace przebiegają bez większych zakłóceń. Pogoda jest zdecydowanym sprzymierzeńcem budowlańców i ten stan rzeczy w opinii synoptyków powinien się utrzymać do końca grudnia. Dla nas to bardzo dobra wiadomość, ponieważ umożliwia wykonawcom robót przeprowadzenie większej liczby prac, niż pierwotnie zaplanowali, chociażby, jak w przypadku remontu płyty Starego Rynku. Już w tym roku firma rozpoczęła prace, które zaplanowała na wiosnę przyszłego roku.
Przy budowie ulicy Pijarów od strony szkoły w kierunku ulicy Nakielskiej ekipy budowlane wykonały część podbudowy pod nawierzchnię jezdni. Ustawiły krawężniki. W okresie wakacji przeprowadziły wszystkie niezbędne prace ziemne. Przebudowały istniejącą infrastrukturę podziemną, jak również ułożyły nową. Wybudowały studnie i położyły kanalizację deszczową. W tej chwili prace sukcesywnie zmierzają w kierunku ulicy Nakielskiej. Do ustawienia są krawężniki, jak również wykonie podbudowy pod powstającą drogę.
Równie sprawnie przebiegają roboty przy budowie ścieżki rowerowej oraz ronda, które połączy ulice: Nakielską, Łochowską, Lisią oraz pozostałe. W tym miejscu również budowlańcy przeprowadzili wszystkie niezbędne roboty zimne. Przełożyli infrastrukturę. Ułożyli nową. Wykonali podbudowę pod nową nawierzchnię. Budowę ronda prowadzą równolegle z pracami wzdłuż ulicy Łochowskiej. Położyli kanalizację deszczową. Przebudowali sieć wodociągową. W tej chwili przygotowują grunt pod wykonanie podbudowy pod ścieżkę rowerową, która połączy miasto z istniejącą infrastrukturą rowerową w sąsiedniej gminie. Po zakończeniu prac cykliści, bezpiecznie będą mogli podróżować w kierunku Łochowa, Łochowic, Nakła.
Przeprawa mostowa na Mińskiej, także każdego dnia nabiera nowego wyglądu. Za ekipą są prace związane z oczyszczeniem i zabezpieczeniem konstrukcji stalowej przed korozją. Kratownice zostały odmalowane. Roboty prowadzone są na samej konstrukcji nośnej, jak również z brzegów. Na samym początku zostały odbudowane i wzmocnione przyczółki mostu.