Zmiana w organizacji ruchu

Informujemy, że od 24.09.2018r. Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn.:" Budowa ul. Byszewskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj" wprowadzi czasową organizację ruchu na ul. Byszewskiej w Bydgoszczy dla Etapu 9- który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ulicy Byszewskiej od końca posesji nr 78B (działka nr 25/9) km 1+091 do końca projektowanego odcinka km 1+309. Przewiduje się zamknięcie strefy robót stosując zapory drogowe U-20b wraz z lampami ostrzegawczymi U-35 koloru czerwonego oraz znakiem B-1 z tabliczką " Nie dotyczy pojazdów budowy". Schemat objazdu i plan sytuacyjny niżej w załączniku.