balustrada
Udostępniliśmy przejście dla pieszych na wiadukcie kolejowym nad ul. Grunwaldzką w rejonie ulicy Czarna Droga.

Odtworzyliśmy balustrady, dosztukowując zdewastowane i skradzione fragmenty z wykorzystaniem innych, zdemontowanych obiektów mostowych. Naprawa, którą przeprowadziliśmy ma przede wszystkim służyć pieszym i ma charakter tylko i wyłącznie doraźny. Stąd brak, nowych powłok malarskich. Wynika to z faktu zaplanowanego w najbliższym czasie przez kolejarzy, kapitalnego remontu całego obiektu. Roboty zostaną zorganizowane przez zarządcę, czyli przedsiębiorstwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dokładnego terminu realizacji zadania nie znamy.

W ostatnich dniach zostało także udostępnione dla pieszych przejście przez Kanał Bydgoski po konstrukcji starego wiaduktu kolejowego w rejonie ulic Pileckiego i Nadrzecznej, niedaleko obecnie remontowanej śluzy. Uzupełnione zostały brakujące balustrady, a ich wysokość została dostosowana do aktualnych wymagań w tym dla rowerzystów. Na końcu przęsła zastosowano blachę ułatwiającą wjazd rowerów i wózków na przęsło. Jednocześnie zamknięto dla pieszych stary wiadukt kolejowy nad ulicą Nadrzeczną.