Stary Rynek
Zarówno I jak i II etap prac drogowych przy przebudowie płyty Starego Rynku, o którym pisaliśmy został zakończony 24.08.2018 o godz. 16:00. W efekcie, wykonawca robót przywrócił poprzednią organizację ruchu, sprzed realizacji I i II etapu robót.