sierpień Zamczysko
W ramach pakietów remontów bydgoskich nawierzchni jezdni, prace prowadzone są nie tylko na ulicy Żmudzkiej, ale także na ulicy Zamczysko.

W minionym roku zakończyliśmy pierwszy etap wymiany nawierzchni na nową. W tej chwili są kontynuowane roboty na pozostałym odcinku, od końca ubiegłorocznych prac do ul. Armii Krajowej. Wykonawca wyjął stare krawężniki, usunął poprzednią nawierzchnię. Już pomiędzy na nowo ustawionymi krawężnikami wykonał tzw. profil, czyli ułożył pierwszą warstwę nawierzchni. Na niej musi położyć jeszcze jedną – docelową tzw. SMA, po której będą mogły jeździć auta. I właśnie na dzisiaj tj. 23.08. zaplanował ułożenie SMA. Od jutra (24.08.) planuje zmiany w organizacji ruchu i rozpoczęcie kolejnego etapu robót.
Najważniejsze, że w tej chwili prace przebiegają bez zakłóceń. Wcześniej deszcz kilka razy zalewał tzw. koryto, czyli wykop pod podbudowę jezdni i ekipy pracowały na innych odcinakach budowanej jezdni w oczekiwaniu na wyschnięcie koryta i kontynuowanie prac przy ustawianiu nowych krawężników oraz właściwym wykonaniu podbudowy pod nową jezdnię.