Morska
W poniedziałek tj. 20.08.2018r. wykonawca zadania pn.: „Przebudowa ulicy w zakresie drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje" wznowił roboty. Po wykonaniu projektów, jak również uzyskaniu wymaganych zezwoleń do 15.09. przebuduje sieć gazową, co umożliwi kontynuowanie prac drogowych m.in. modernizacji chodnika, jezdni, a przede wszystkim pozwoli na dokończenie budowy nowych miejsc parkingowych przy budynku na Morskiej 2. Zakończenie wszystkich prac zaplanował na 30.10.