Pijarw
Wykonawca budowy ul. Pijarów poinformował, iż od 20.08.2018r. nastąpi czasowe zawężenie ul. Nakielskiej na czas prac związanych z wpięciem kanalizacji deszczowej z ulicy Pijarów do kanalizacji w ulicy Nakielskiej. Prace bedą prowadzone w rejonie skrzyżowania ul. Nakielskiej z ul. Pijarów.