Wały Jagiellońskie 1
Trwają prace przy budowie buspasa na Wałach Jagiellońskich.


Po wykarczowaniu zieleni w śladzie, w którym będzie przebiegał buspas, wykonawca przeprowadził tzw. odkrywki. W tej chwili realizuje roboty ziemne, polegające na przełożeniu istniejącej infrastruktury podziemnej. Jednocześnie układa kable, które zasilą przebudowane oświetlenie uliczne. Ważne jest to, że pomimo wprowadzenia oznakowania, tymczasowej organizacji ruchu, która zakłada podczas prowadzonych prac zawężenie Wałów Jagiellońskich do jednego pasa ruchu do tej pory prowadzi roboty bez utrudnień dla kierowców.
Wszystkie prace dużo wcześniej zostały ujęte w projekcie. Przebudowy instalacji podziemnych, to standardowe roboty, podczas realizacji wszystkich inwestycji drogowych. Jeżeli występują tzw. kolizje sieci z realizowaną przez nas inwestycją drogową w porozumieniu z gestorami sieci podziemnych dokonujemy ich przebudowy. Podobnie jest i w tym przypadku. Roboty zostały wcześniej zaplanowane i obecnie są wykonywane.
Po ich zakończeniu rozpoczną się prace typowo drogowe. Zostanie wykonane tzw. korytowanie, czyli wykop pod podbudowę buspasa. Następnie rozpocznie się ustawianie krawężniów. Wykonana podbudowa, a na niej nawierzchnia, po, której będą jeździły autobusy. Całość oświetli przebudowane oświetlenie.
Po zrealizowaniu inwestycji, wydatnie skrócą się czasy przejazdów autobusów linii: 51, 52, 55, 56, 58, 59 i 60, a pasażerowie zyskają kilka cennych minut w porannej drodze do pracy, do szkoły, czy na uczelnię.
Wszystkie prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.
Warto dodać, że budowa buspasa jest w części finansowana ze środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i w sumie pochłonie 3,5 miliona złotych.

Wały Jagiellońskie 2