organizacja- Stary Rynek

Na prośbę Wykonawcy robót uprzejmie informujemy, że od 13.08.2018r. wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu w obrębie Płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.

Prace będą prowadzone w dwóch etapach:

  1. ETAP I - zostanie zamknięty przejazd ul. Farną przy skrzyżowaniu z ul. Malczewskiego. Dotychczasowy ruch pojazdów z ul. Farnej zostanie przekierowany w ul. Malczewskiego i dalej fragmentem ul. Grodzkiej, które na ten czas staną się ulicami jednokierunkowymi. Dostęp do ul. Farnej na długości płyty rynku będą miały tylko pojazdy budowy.
  2. ETAP II - zostanie zamknięty przejazd ul. Krętą przy skrzyżowaniu z ul. Jatki. Dotychczasowy ruch pojazdów z ul. Jana Kazimierza zostanie skierowany w lewo w kierunku ul. Niedźwiedzia poza pojazdami budowy oraz pojazdami zaopatrzenia do 3,5 t na czas za i wyładunku. Pojazdy budowy i zaopatrzenia do 3,5t będą mogły tak jak dotychczas przejeżdżać wschodnią pierzeją Satrego Rynku, po czym będą kierowane w lewo w ul. Farną i dalej Malczewskiego i Grodzką. Na tym etapie ul. Farna, Malczewskiego i dalej frag. ul. Grodzkiej staną się ulicami jednokierunkowymi. Pojazdy budowy przy wschodniej pierzeji rynku będą mogły poruszać się dwukierunkowo.

Czas trwania opisanych etapów według zapowiedzi wykonawcy robót, to maksymalnie 2 tygodnie.