Próg 11 Listopada
Postscriptum do zrealizowanej inwestycji na osiedlu Leśnym, a polegającej na uspokojeniu ruchu przez wyniesione skrzyżowanie, jak również progi zwalniające na przejściach dla pieszych.


Już od Mieszkańców wiemy, że rozwiązanie przyniosło oczekiwany skutek. Wielu kierowców zostało zmuszonych do zdjęcia nogi z gazu z długiej prostej, która wręcz zachęcała do szybkiej jazdy, narażając pieszych na niebezpieczeństwo utraty życia, czy zdrowia.
Nie ukrywamy, że w komentowanym temacie, wykonawca wyżej przywołanych robót, zrealizował inwestycję na nasze zlecenie. Wcześniej złożył ofertę w przetargu, który ogłosiliśmy. Wygrał przetarg. Podpisaliśmy z nim umowę i w konsekwencji od kwietnia do lipca bieżącego roku realizował zadanie, którego głównym celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych, przekraczających obie jezdnie ulicy 11 Listopada.
Wcześniej uzgodniony z Radą Osiedla i zaprojektowany cel, został osiągnięty przez wybudowanie wyniesionego skrzyżowania z ulicą Świerkową oraz progów zwalniających. Oba elementy BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i rozwiązaniami. W terenie wykonane zgodnie z projektem i sztuką inżynierską.
W trakcie prac zostały także ułożone nowe nawierzchnie jezdni, ustawiono również krawężniki, które zostały zaniżone w miejscach opisywanych przejść dla pieszych.
Wato dodać, ponieważ to bardzo ważne, że przy realizacji zadania zostały zastosowane standardowe rozwiązania, stosowane dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa w ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. Ustaw z dnia 7 września 2015 Poz. 1314 „pkt. 8.1 Progi zwalniające".

Ustawowe kształty progów zwalniających:

b_300_200_16777215_00_images_Liniowy_prg_zwalniajcy.png


Przykłady z innych bydgoskich ulic:

Próg ul. Andersa
Próg ul. Andersa

Próg ul. Modrakowa
Próg ul. Modrakowa

Próg na ul. Grzymały-Siedleckiego
Próg na ul. Grzymały-Siedleckiego

Remont został zakończony. Wykonawca zgłosił gotowość do obiorów. Przywołane przeprowadziliśmy, wskazując około 30 elementów, które są do poprawy, a ich opis znajduje się niżej w załączniku. Wykonawca ma czas na usunięcie wskazanych do 14 sierpnia 2018 r.

Kierując się jednak głosami niezadowolenia osób korzystających z przejść dla pieszych i zarzutem, że nie możne ich pokonać osoba na wóżku, na miejscu dokonaliśmy  kolejnej analizy. Niżej udostępniamy materiał filmowy, zarejestrowany podczas przejazdu na wózku z ulicy 11 Listopada.

FILM Z PRZEJAZDU PRZEZ PRÓG ZWALNIAJĄCY NA ul. 11 Listopada OSOBY NA WÓZKU

Materiał pokazuje, że wykonane progi zwalniające są wykonane poprawnie pod względem technologii i przepisów technicznych, jakim powinny odpowiadać tego typu elementy i nie odbiegają od innych, podobnych rozwiązań na terenie miasta Bydgoszczy stosowanych już od wielu lat.

Również wyniesione skrzyżowanie ul. 11 Listopada z ul. Świerkową jest typowym rozwiązaniem, powszechnie stosowanym w celu uspokojenia ruchu i pierwszy raz zetknęliśmy się z krytyką zrealizowanego rozwiązania.

Warto dodać, ponieważ to ważne dla tematu, że w codziennej pracy kierujemy się obowiązującymi przepisami. Nawet zmiana sekwencji świateł w sygnalizatorach wymagać przygotowania stosownego projektu. W przypadku kolizji drogowych, szczególnie w sprawach spornych, szczegółowo jest badana cała dokumentacja i czy wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem. Nie ma możliwości wprowadzania spontanicznych, uznaniowych rozwiązań, ponieważ, każdego dnia kluczowym do zrealizowania celem zarządcy drogi jest bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników. Rozwiązania także konsultujemy m.in. z Radami Osiedli, przedstawicielami różnych środowisk w tym niepełnosprawnych. Tym razem też tak było.