Znaki poziome
Każdego roku prowadzimy przeglądy całej infrastruktury drogowej podlegającej naszemu utrzymaniu. W przywołanej znajduje się m.in. oznakowanie poziome wraz przejściami dla pieszych.

Po dokładnej analizie stanu oznakowania na jezdniach, przygotowujemy listę miejsc do jego odnowienia. Szczególną uwagę poświęcamy przejściom dla pieszych, z których korzystają dzieci. Tutaj najczęściej poza odnowieniem „zebr", wykonujemy dodatkowe oznakowanie w postaci tzw. piktogramów, czyli nienaturalnej wielkości znaków drogowych, nanoszonych na jezdnię. Zadaniem przywołanych jest wywołanie szczególnej ostrożności wśród kierowców, zbliżających się do przejścia dla pieszych. Przede wszystkim skłonienie do zmniejszenia prędkości !
Wzorem lat minionych, również w tym roku, większość robót polegających na odnawianiu oznakowania jest już za wykonawcą - włącznie z odtworzeniem piktogramów. Jak każdego roku w pierwszej kolejności zostały odmalowane przejścia przy placówkach oświatowych.
Warto także dodać, że coraz częściej potocznie zwane „zebry" występują wraz z innymi elementami BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), jak np. pulsujące, pomarańczowym sygnałem ostrzegawczym światła, ograniczenia prędkości do 40km/h, mikroprogi zwalniające, kocie oczka. Wszystko po to, żeby maksymalnie chronić pieszych.
W najbliższym czasie, dodatkowo, doświetlimy 13, a docelowo 75 przejść dla pieszych specjalnym oświetleniem wertykalnym, które poprawi widoczność pieszego nie tylko na samym przejściu, ale już na chodniku podczas podchodzenia do przejścia.