Dziennik budowy
Żar leje się z nieba, a wykonawcy na inwestycjach drogowych nie przerywają robót, maksymalnie wykorzystując czas wakacji i mniejszego natężenia ruchu.

W realizacji są m.in. budowa ulicy Grunwaldzkiej, budowa ulicy Pijarów, budowa ronda na ulicy Nakielskiej. Prowadzony jest remont przeprawy mostowej na ulicy Mińskiej. Remontowana jest także ulica Zamczysko. W realizacji są jeszcze budowy na Wojska Polskiego przy liniach tramwajowych i przedłużeniu trasy uniwersyteckiej. Wszędzie widać progres w robotach.
Na ulicy Mińskiej pracuje kilka ekip remontowych. Jeden zespół ludzi, pracuje na zlecenie kolei i odnawia wiadukt kolejowy, a drugi zespół - mostowców pracuje przy przeprawie drogowej.
Do tej pory wykonawca zadania polegającego na odbudowie mostu, oczyścił wszystkie elementy stalowe konstrukcji. Po oczyszczeniu pokrył środkami antykorozyjnymi i rozpoczął malowanie. To w tej chwili odbywa się w wyjątkowo uciążliwych warunkach, nie tylko ze względu na panujące temperatury na dworze, ale przede wszystkim pod plandekami osłaniającymi malujących. Firma zdemontowała stary pomost i w swojej siedzibie przygotowuje nowy. Roboty prowadzone są z lądu i wody. Ze zwodowanych pomostów, prowadzone są roboty przy elementach, do których nie ma możliwości dojścia z lądu bądź z uprzęży. Kontynuowane są roboty przy odbudowie przyczółków. Podczas rozmowy, kierownik budowy zapewniał, że póki, co, prace przebiegają bez większych zakłóceń i problemów.

b_300_200_16777215_00_images_Miska_1.jpg

b_300_200_16777215_00_images_Miska_2.jpg

Jadąc z ulicy Mińskiej, ulicą Bronikowskiego do Nakielskiej, po południowej stronie ulicy Nakielskiej widać efekty prac prowadzonych przez kolejnego wykonawcę, który buduje ulicę Pijarów. Tutaj także mimo trudów spowodowanych głównie upałami, nieprzerwanie trwają prace. W tej chwili wykonywane są roboty ziemne we wschodniej części ulicy. Budowana jest kanalizacja deszczowa. Przekładane jest uzbrojenie sieci podziemnych. W środę, pierwszego dnia sierpnia, specjaliści pracowali tzw. metodą bez rozkopową nad przeprowadzeniem kanału pod nawierzchnią ulicy Nakielskiej, w celu ułożenia konstrukcji, przez którą zostaną przeprowadzone kable z jednej strony ulicy na drugą. Uporał się również z robotami rozbiórkowymi. Wycinką drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.

b_300_200_16777215_00_images_Pijarw.jpg

Przypominamy, że ulica Pijarów od strony Nakielskiej jest całkowicie zamknięta dla ruchu. Dojazd z Alei Ofiar Hitleryzmu do ulicy Nakielskiej jest poprowadzony objazdem przez ulice: Wiśniową, Maciaszka i Pagórek, jak na schemacie.
b_300_200_16777215_00_images_Schemat_Pijarw.jpg
Kontynuując przejazd ulicą Nakielską w kierunku zachodnim, po drodze jest realizowana jeszcze jedna, a zarazem kolejna w opisywanej części miasta inwestycja drogowa – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Łochowskiej wraz z budową ronda, które połączy ulice: Nakielską, Łochowską, Lisią oraz Sicieńską i Agatową. Wykonawca rozebrał stare nawierzchnie jezdni oraz chodników. Zdemontował krawężniki i zatokę autobusową. Obecnie prowadzi roboty związane z budową studni kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami. Jednocześnie trwają prace przy pozostałych częściach infrastruktury podziemnej. Rozpoczął prace przy budowie ścieżki rowerowej. Tutaj także poza temperaturą nie pojawiły się do tej pory poważniejsze utrudnienia.

b_300_200_16777215_00_images_Rondo_Nakielska.jpg

Z kolei w innej części miasta prowadzone są roboty drogowe przy przebudowie drugiej części ulicy Zamczysko. Wykonawca jest w trakcie realizacji pierwszego etapu inwestycji. Tutaj także warunki pogodowe dają się we znaki. Temperatura nie jest sojusznikiem podczas wyciągania starych krawężników i ustawiania nowych. Jednocześnie z krawężnikowaniem, układana jest podbudowa pod nową jezdnię. Wcześniej prace zostały zakłócone przez ulewne deszcze, które po rozebraniu starej nawierzchni i wykonaniu korytowania, czyli wykopu pod nową podbudowę ulicy, zalewały koryto, tworząc rwący potok. W celu kontynuowania prac zgodnie z drogową sztuką budowlaną, wykonawca musiał przenieść front robót na inne odcinki ulicy Zamczysko i poczekać na wysuszenie koryta. To w konsekwencji być może wpłynie na kilkudniową korektę planów związanych z zakończeniem opisywanego etapu prac.
Poza tym, trwają roboty przy budowie przedłużenia trasy uniwersyteckiej oraz na ulicy Wojska Polskiego. Lada chwila, po dopełnieniu wszystkich wymaganych procedur, rozpoczną się przy realizacji linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej. Ekipy zmagają się też z upałami na Grunwaldzkiej przy budowie ścieżek rowerowych, jak również budowy nowej ulicy prowadzącej na Osową Górę i planowanego węzła drogowego w Pawłówku.