Utwardzanie ulic
Od 30.07.2018r. wykonawca - budowy ulic Leszczyna i Osada, wprowadzi tymczasową, zmienioną organizację ruchu w związku z rozpoczęciem robót. Pierwszy etap tymczasowej organizacji ruchu obejmuje zamknięcie odcinka jezdni ulicy Osada pomiędzy posesją przy ulicy Osada 56a, a skrzyżowaniem z ulicą Chłopską (bez skrzyżowania) oraz zamknięcie odcinka jezdni ulicy Leszczyna pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Siewną, a skrzyżowaniem z ulicą Osada (bez skrzyżowania).


Sukcesywnie, w miarę postępu robót, wprowadzane będą kolejne etapy tymczasowej organizacji ruchu. Utrudnienia związane z robotami na ulicach Leszczyna i Osada będą trwały do listopada 2018r.
Warto przypomnieć, że zadanie będzie realizowane w ramach programu utwardzania nawierzchni ulic gruntowych. W minionym roku w oparciu o rozmowy z mieszkańcami powstały koncepcje przebudowy dla Osady i Leszczyny. Na przełomie I i II kw. tego roku ogłosiliśmy przetarg, w którym wyłoniliśmy jednocześnie projektanta i wykonawcę przebudowy ulic tzn. „zaprojektuj i buduj". Ulica Leszczyna zostanie wykostkowana na odcinku od ul. Widok do torów kolejowych. Osada na odcinku od ul. Chłopskiej do Żytniej.
Na obu ulicach powstaną chodniki. Wyniesione skrzyżowania, zmuszające kierowców do zmniejszenia prędkości prowadzonego auta. Ulice zostaną objęte strefą uspokojonego ruchu. Wykonane będzie odwodnienie ulic oraz nowe oświetlenie.