Szubińska likwidacja schodów
Pisaliśmy już o budowach, remontach. Dzisiaj o przebudowie schodów przy ulicy Szubińskiej.


Właśnie otrzymaliśmy decyzję o braku sprzeciwu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do naszego zgłoszenia dotyczącego przeprowadzenia robót polegających na przebudowie schodów na chodniku wzdłuż ulicy Szubińskiej. Wcześniej zgodnie z zapowiedziami, przygotowaliśmy stosowne dokumenty i uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji polegającej na przebudowie. W efekcie zlikwidujemy schody, przy ulicy Szubińskiej, po stronie jezdni prowadzącej w kierunku do Poznania. Schody znajdują się na wysokości JFTC (Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO). Prace będą polegały na całkowitej likwidacji stopni i wybudowaniu wzdłuż ulicy Szubińskiej chodnika, który równolegle, bez przeszkód będzie przyległ do jezdni. W celu likwidacji barier dla poruszających się na wózkach, czy rodziców z dziećmi w wózkach, zniwelujemy istniejącą skarpę, jak również tzw. ciąg „odchodzący od Szubińskiej", który pozbawimy opisywanych schodów. Wybudujemy chodnik jedynie z odpowiednimi pochyleniami, bezpiecznymi dla wszystkich użytkowników. Tym samym, ostatecznie zlikwidujemy potencjalne zagrożenie, spowodowane możliwością, niekontrolowanego zjechania z chodnika na jezdnię.