Remont torów
W związku z „Przebudową trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z rozbudową ulicy Wojska Polskiego." Wykonawca robót planuje od 23.07.2018 roku zamknąć jeden pas na ul. Wojska Polskiego od strony torowiska (jezdnia w kierunku Parku Przemysłowego). Zamknięcie pasa związana jest z pracami rozbiórkowymi torowiska i sieci trakcyjnej. Termin zamknięcia może ulec przesunięciu z przyczyn związanych z warunkami atmosferycznymi i zachowaniem niezbędnych procedur, jakie wykonawca jest zobowiązany dopełnić.