Budowa ronda Lisia Nakielska Łochowska
We wtorek tj. 17.07. od późnych godzin popołudniowych, wykonawca budowy ronda na ul. Nakielskiej rozpoczął wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wcześniej ustawił tablice z informacją o inwestycji i terminach rozpoczęcia i zaplanowanego zakończenia robót.

Poza rondem, które połączy ze sobą wcześniej wspominane ulice, zostanie także wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Łochowskiej i wpięta do ścieżki rowerowej na terenie gminy Białe Błota, prowadzącej przez Łochowo, Łochowice w kierunku Nakła. Za rondem, które poza ulicami Nakielską, Łochowską i Lisią, połączy jeszcze ze sobą ulice: Sicieńską i Agatową, powstaną zatoki autobusowe. Zatoka, w której w tej chwili autobusy kończą swoją trasę i ruszają z powrotem w kierunku do centrum, będzie wydłużona. Wokół ronda poza dwukierunkowymi ścieżkami dla rowerów, powstaną także chodniki. Ustawione zostanie nowe oświetlenie uliczne.
W celu sprawnego przeprowadzenia prac wykonawca już dzisiaj wieczorem ustawił wygrodzenia. Kierowcy w obu kierunkach ulicą Łochowską przejadą tzw. przeplotką. Ruch w kierunku do centrum został poprowadzony z wykorzystaniem zatoki dla autobusów na wysokości komisu samochodowego. Dzięki temu nie tworzą się zatory. Jedynie kierowcy muszą troszkę zredukować prędkość pojazdu.
Z pewnością dla Mieszkańców ulicy Lisiej, jak również działkowców istotna jest informacja o mogących występować utrudnieniach na wjeździe i wyjeździe z ich ulicy. W środę tj. 18.07. na fragmencie ulicy Lisiej, jak również na skrzyżowaniu łączącym ulicę z Nakielską i Łochowcą wykonał frezowanie starej nawierzchni bitumicznej. Dzisiaj kolejny dzień prac i dalszych robót na skrzyżowaniu. Kierowców prosimy o stosowanie się do zastępczej organizacji ruchu i zachowanie szczególnej ostrożności na jezdniach w pobliżu realizowanej inwestycji drogowej. 
Ważne jest to, że jak zapewnia wykonawca robót, dołoży wszelkich starań, żeby prace szczególnie uciążliwie dla Mieszkańców Lisiej, jak również kierowców trwały, jak najkrócej. Zasadnicze prace drogowe związane z budową ronda planuje zakończyć już jesienią tego roku. Pozostałe, mniej uciążliwe wiosną przyszłego. Z pewnością jednym czynników, wpływających na plany będzie przebudowa infrastruktury podziemnej przy okazji opisanej inwestycji.
WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW -przesunięcie przystanku autobusowego
Po zakończeniu budowy zostanie ustawione nowe oznakowanie pionowe, jak również wymalowane oznakowanie poziome, które wytyczy m.in. jeszcze bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, w tym prowadzące do ogródków działkowych.