Równanie 2018
Wiele razy wspominaliśmy, że czas letnich wakacji, to dla drogowców okres wzmożonej pracy. Wykorzystujemy każdy dzień na prowadzenie budów i remontów w mieście.

Powód jest bardzo prosty. Natężenie ruchu aut zmniejsza się w tym czasie o ponad 30%. Podobnie jest w przypadku liczby pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, jak również dynamiki wypożyczeń roweru aglomeracyjnego. Wszyscy w czasie kanikuły zwalniają, żeby nabrać sił przed jesienią, a także nowym rokiem szkolnym.
My w tym samym okresie z pomocą wykonawców prowadzimy roboty zakrojone na szeroką skalę. Oprócz kluczowych dla miasta inwestycji komunikacyjnych i drogowych, prowadzimy remonty i utwardzanie dróg gruntowych w mieście. Prace wykonujemy w ramach dwóch programów. Jednego uchwalonego przez Radę Miasta, o nazwie: „Wieloletni program utwardzania ulic gruntowych, zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy" oraz drugi – pilotażowy, polegający na stabilizowaniu ulic gruntowych płytami ażurowymi.
W ramach pierwszego z programów, przebudowujemy ulice gruntowe na utwardzone. Układamy kanalizację deszczową. Budujemy wpusty do deszczówki. Układamy kable do ustawienia oświetlenia ulicznego. Utwardzamy nawierzchnię, którą najczęściej wykonujemy z kostki betonowej.
W zależności od charakteru ulicy, powstaje pieszojezdnia - bez wyniesionych chodników, na której bezwzględne pierwszeństwo mają piesi albo jezdnia z wyniesionymi chodnikami. W niektórych przypadkach są wyznaczane miejsca do parkowania. Malujemy również oznakowanie poziome. Ustawiamy po zakończeniu inwestycji oznakowanie pionowe. Porządkujemy otoczenie.
Ulice do realizacji są wybierane według określonych kryteriów, jak np. długość ulicy, liczba mieszkańców, skomunikowanie z innymi drogami. Wato przy okazji przypomnieć, że w minionych latach na potrzeby realizacji programu, sporządziliśmy bardzo szczegółową, opisową inwentaryzację wszystkich ulic z nawierzchnią gruntową. Przywołana m.in. jest wykorzystywana przy typowaniu nawierzchni do utwardzenia.
Poza kompleksową budową jezdni, uznaliśmy, że warto w ramach programu pilotażowego wprowadzić stabilizowanie nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem płyt ażurowych do momentu utwardzenia ulicy w ramach wcześniej przybliżonego programu. Przykłady realizacji stanowią ulice: Pelikanowa, czy łącznik ulicy Okopowej, jak również ulica Łucka od ulicy Jana Pawła II do ulicy Podleśnej - na zdjęciach niżej.

ulica Pelikanowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okopowa łącznik

 ul. Łucka
W przywołanym przypadku jezdnia jest wykonana z płyt ażurowych, a chodnik dla pieszych z kostki betonowej. Całość jest wzmacniana krawężnikami po obu stronach pieszojezdni.
Poza budową ulic i stabilizacją nawierzchni gruntowych, prowadzimy roboty polegające na ich systematycznym równaniu - inaczej profilowaniu wraz ze wzmocnieniem tzw. wiórkami bitumicznymi, które pochodzą z frezowania nawietrzni bitumicznych.

Profilowanie 2018
Jednak pod warunkiem, że pozwalają nam na to, warunki pogodowe. Niestety tygodnie bez opadów deszczu powodują wysychanie „gruntówek" i przeprowadzenie równania jest niemożliwe, ponieważ w trakcie pracy maszyn unosi się straszny kurz, który osiada na pobliskie posesje, zanieczyszczając elewacje. Brudzi także parapety i okna. W konsekwencji prośby mieszkańców o odstąpienie od równania są w pełni zrozumiałe i uzasadnione. Intensywne opady deszczu także nie są naszym sprzymierzeńcem w profilowaniu. Zastoiska wody i rozmoczony grunt, skutecznie nas przepędza z uliczek gruntowych. Próby ustabilizowania nawierzchni nawet z jej zagęszczeniem wiórkami pochodzącymi z frezowania jezdni asfaltowych, nie przynoszą oczekiwanego efektu przez mieszkańców, ani przez nas. Robi się tylko jeszcze większy bałagan. Stąd wynikają zaburzenia w harmonogramie poprawy stanu ulic gruntowych, który jest dla wszystkich dostępny na stronie internetowej. W efekcie prowadzimy równanie przez cały rok. W pierwszej kolejności nadrabiamy zaległości spowodowane niesprzyjająca aurą. W drugiej, jeździmy interwencyjnie, reagując na zgłoszenia mieszkańców. Przerywamy w chwili, w której zimowe warunki uziemiają nas na dobre. Czekamy do sprzyjającej aury i kontunuujemy roboty. W tzw. międzyczasie, jeżeli jest sucho i ziemia nie jest zamarznięta staramy się równać interwencyjnie.
Równamy do chwili stabilizacji nawierzchni płytami ażurowymi, a zamykamy roboty po utwardzeniu nawierzchni gruntowej. Po realizacji przywołanego etapu, zajmujemy się utrzymaniem, polegającym na sprawdzaniu czystości oznakowania pionowego oraz czytelności oznakowania poziomego. W obu przypadkach, jeżeli oznakowanie wymaga umycia, czy uzupełnienia wykonujemy prace konserwacyjne – utrzymaniowe.