UWAGA zmiana ruchu
Niestety ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne – opady deszczu. Wykonawca prac nie jest w stanie ułożyć warstw bitumicznych na ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej do dnia 13.07.2018 roku. Masę ułoży 16.07.2018 roku. W związku z powyższym nie można zamknąć ul. Szpitalnej bez otwarcia ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.
Zamknięcie ul. Szpitalnej zostało przesunięte z 14.07.2018 roku na 16.07.2018 roku (w nocy). W międzyczasie wykonawca dokona rozbiórki torowiska w miejscu przejścia ciepłociągu i rozpocznie demontaż sieci trakcyjnej.