Mińska most malowanie
Trwa przebudowa przeprawy mostowej na ulicy Mińskiej. Jak poinformował nas wykonawca robót w korelacji z remontem wiaduktu kolejowego, prowadzonego przez PKP w dniach od 13.07.2018 do 25.08.2018 r. w godzinach nocnych obie ekipy remontowe, zarówno na przeprawie samochodowej, jak również kolejowej będą prowadziły prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym obu konstrukcji stalowych.