stop
Uprzejmie informujemy, że zaszła konieczność przedłużenia do 14 sierpnia br. zamknięcia ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Podwale do ul. Przy Zamczysku.

Powodem są trwające prace sieciowe i związane z naprawą elewacji przyległych obiektów. W związku z tym, do czasu zakończenia wszystkich robót, można się spodziewać chwilowych utrudnień w ruchu, włącznie z zatrzymywaniem pojazdów przez osoby uprawnione na ulicy Podwale i ul. Jana Kazimierza w celu zapewnienia obsługi prowadzonych inwestycji przy ul. Podwale i Stary Rynek.
Ze względów bezpieczeństwa, całodobowy postój taxi z ul. Jana Kazimierza zostanie przeniesiony na ul. Batorego. Natomiast postój nocny będzie możliwy na całej długości ulicy.

Bardzo prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń osób regulujących ruch w obrębie opisanych ulic i zachowanie szczególnej ostrożności.