Remont torów Wojska Polskiego
Przekazaliśmy plac budowy do realizacji zadania związanego z „Przebudową trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z rozbudową ulicy Wojska Polskiego."

Prace drogowe jeszcze się nie rozpoczęły, ale zaawansowane roboty prowadzi Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przy przebudowie ciepłociągu.
Obecnie ZUE S.A. przygotowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych i harmonogram robót. Wykonawca po zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu planuje wejść na roboty od 14.07.2018 roku.
Od tego czasu zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na górny taras Bydgoszczy. Jednocześnie zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa „Za tramwaj". Oczywiście postęp prac, jak również wynikające z niego zmiany w organizacji ruchu będziemy na bieżąco opisywali na naszej stronie. Zachęcamy, zatem do wchodzenia na www i czytania artykułów, o postępach w pracach i wynikających z nich zmianach w organizacji ruchu.