ścieżka rowerowa
Wykonawca zadania pod nazwą: „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy" może z rozmachem realizować inwestycję.

I tak, roboty w zakresie obejmującym główną jezdnię ulicy Grunwaldzkiej przeprowadzi w okresie wakacji, czyli od lipca do sierpnia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że to najlepszy czas, ponieważ ruch uliczny, jak również pasażerski w komunikacji miejskiej zmniejsza się przeszło o 30% w odniesieniu do twania roku szkolnego. W związku z tym, skutki prowadzonych robót są zdecydowanie mniej odczuwalne przez uczestników ruchu.
Realizację pozostałych części robót związanych z budową infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej do ul. Kraszewskiego oraz w obrębie ronda Grunwaldzkiego - firma wykona do 07.12.2018 r. Dnia 29.06.2018r rozpoczną się prace drogowe. Prace drogowe w nocy z 01 na 02 lipca rozpoczną się od frezowania nawierzchni ul. Grunwaldzkiej na odcinku około 300m od ronda Grunwaldzkiego.
Wyprzedzając roboty, wykonawca w dniu 26.06.2018r. umieści tablice informacyjne oraz dystrybuuje ulotki wśród mieszkańców z informacją o rozpoczęciu prac. Prace drogowe będą realizowane w godzinach od 06:00 do 22:00. Warto dodać w tym miejscu, że dopuszczamy prowadzenie robót także w godzinach od 22:00 do 06:00.
Ze względu na kluczowe znaczenie komunikacji miejskiej, a także indywidualnej poruszającej się jezdnią ulicy Grunwaldzkiej, wszystkie roboty będą prowadzone pod ruchem. W związku z tym zwracamy się do wszystkich z ogromną prośbą, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z ulicy Grunwaldzkiej.