Umowy na Wojska Polskiego
Dzisiaj tj. 26.06. w naszej siedzibie została podpisana umowa na Wojska Polskiego.

Umowę podpisali prezes GRUPY ZUE S.A. z Krakowa - Pan Wiesław Nowak, a z naszej strony dyrektor ZDMiKP - Pan Jacek Witkowski (na zdjęciu po lewej stronie). Tym samym została otwarta droga do realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego-Szarych Szeregów-Bełzy."
Prace rozpoczną się już w lipcu, a zakończą jesienią przyszłego roku. Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest polepszenie oraz rozbudowa sytemu komunikacji niskoemisyjnej w mieście w oparciu o nowy, już zakupiony tabor tramwajowy. Przedsięwzięcie będzie zintegrowane z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej. Wymianie torowiska, trakcji, jezdni, będzie towarzyszyło powstanie nowej infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów. Na jeszcze wyższy poziom zostanie podniesione bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego, jak również komfort korzystających z komunikacji tramwajowej. Z pewnością skróceniu ulegną czasy podróży dzięki wpięciu inwestycji po zakończeniu budowy w system Inteligentnych Systemów transportowych, który nadaje bezwzględny priorytet przejazdu tramwajom.
Prace drogowe wykorzysta również Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Ciepłownicy przy okazji naszych prac ułożą ponad 1500mb. nowych, preizolowanych rur w ramach realizacji projektu: "Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od. ul. Szpitalnej do ul. Magnuszewskiej w Bydgoszczy". Tylko koszt prac, które przeprowadzi KAPEC, to ponad 14 milionów złotych. Nasze roboty pochłoną blisko 65 milionów.