Budowa dróg
Dzisiaj tj. 22 czerwca przekazaliśmy plac budowy na ulicy Pijarów.


Nawierzchnia ulicy Pijarów na długości 112 metrów, czyli od ulicy Nakielskiej do szkoły otrzyma nawierzchnię bitumiczną. Dobudowane także zostaną chodniki. Na odcinku o długości około 520 metrów ulica będzie miała charakter pieszojezdni ze zjazdami i dojściami na teren posesji. Zadanie obejmuje również budowę oświetlenia, przebudowę linii napowietrznych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci teletechnicznej oraz przebudowę gazociągu.
Inwestycja jest realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Wcześniej wykonawca opracował dokumentację projektową. W tej chwili rozpoczął prace budowlane, które potrwają około cztery miesiące. Nowa ulica zostanie objęta 8-letnią gwarancją. Realizacja inwestycji jest prowadzona w ramach jednego z programów utwardzania nawierzchni gruntowych. Koszt całego przedsięwzięcia, to 2,5 miliona złotych.