Kanaliza
Przy okazji budowy Grunwaldzkiej skorzystają także inne, pobliskie ulice. Przebudowana zostanie całkowicie infrastruktura podziemna. Układana jest nowa magistrala wodociągowa. Przebudowywane są skrzyżowania.

Roboty są prowadzone na ulicach Wyrzyskiej oraz Czaplej. Na pierwszej z nich wykonywane są prace związane z układaniem bruku. Od 18 czerwca komunikacja osiedla Dębowa Ostoja będzie poprowadzona od strony ulicy Filtrowej. Na Czaplej ekipy wykonują uzbrojenie podziemne. W związku z tym, dojazd do ulicy jest poprowadzony od strony ulicy Wróblowej.
Z pewnością po zakończeniu całej inwestycji równie ważnym elementem, co buspas, czy ścieżki rowerowe oraz wpięcie nowego dwujezdniowego układu drogowego w system ITS (Inteligentne Systemy Transportowe), będą urządzenia do ważenia i tym samym wychwytywania przeładowanych pojazdów, które są sprawcą degradacji nawierzchni. Budowa systemu tzw. preselekcji pojazdów, jak również miejsca do ich ważenia, została zarekomendowana przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego. Warto w tym miejscu również przypomnieć, że Grunwaldzka po zakończeniu budowy zostanie wpięta do drogi ekspresowej S5 w Pawłówku.
Niewątpliwie rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, to w tej chwili największa prowadzona przez nas inwestycja, zarówno pod względem zakresu robót, jak również pod względem finansowym. Koszt sięga 76 milionów.
Poza tym, prowadzimy rozbudowę Trasy Uniwersyteckiej, remont mostu w ciągu ulicy Mińskiej, czy roboty przy przebudowie torowiska na Wyżynach, a w planach realizacja kolejnych, jak np. przebudowa płyty Starego Rynku, budowa tras rowerowych, czy buspasa na Wałach Jagiellońskich.
Okres wakacji to dla nas czas wytężonej pracy. Korzystamy z okazji, że ruch pasażerski oraz pojazdów jest o około 30% mniejszy niż w ciągu roku szkolnego. To bardzo ułatwia, a przede wszystkim umożliwia bardziej swobodne prowadzenie robót, jak najmniejszym kosztem utrudnień dla wszystkich uczestników ruchu.