Utwardzanie dróg
Jesteśmy w trakcie realizacji jednego z programów utwardzania dróg gruntowych. Układamy płyty ażurowe.


W tej chwili wykonawca robót prowadzi zaawansowane prace na ulicach: Przyłubskiej, Łuckiej i Okopowej. W ramach pierwszego przetargu poza wymienionymi ulicami, płyty ażurowe zostaną również ułożone na ulicy Pelikanowej. Zakończenie robót zostało zaplanowane jeszcze w trakcie trwania wakacji letnich.
Jednocześnie sprawdzamy oferty złożone w przetargu do realizacji drugiej tury utwardzania dróg gruntowych ażurami. W pakiecie znalazły się ulice: Sybiraków w Fordonie oraz Liściasta i Orna na Miedzyniu. Oferenci zadeklarowali, że roboty wykonają w ciągu 70 dni. Płyty ażurowe są układane na podbudowie z kruszywa i podsypce. Z obu stron są stabilizowane krawężnikami.
W kolejnym, trzecim podejściu, planujemy uruchomić ułożenie płyt na ulicach: Karasiowej, Borowiackiej i Warneńczyka.