Plac-budowy
We wtorek tj. 12.06. przekazaliśmy wykonawcy remontu mostu w ulicy Mińskiej plac budowy. Dzisiaj - 13.06. przekazaliśmy kolejny - na budowę ścieżek rowerowych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej.


Przypominamy przeprawa w ciągu ulicy Mińskiej nad Kanałem Bydgoskim po zakończeniu będzie jak nowa. Zostanie wykonana płyta pomostu (nawierzchnia na moście), Konstrukcja będzie wyposażona w unowocześnione odwodnienie. Piesi przejdą przez most po odremontowanych chodnikach. Wszystkich użytkowników po zakończeniu przebudowy będą zabezpieczały jeszcze bezpieczniejsze niż poprzednie poręcze. Konstrukcja stalowa zostanie oczyszczona, zabezpieczona przed korozją i pokryta farbą. Zakończenie całości modernizacji zostało zaplanowane na koniec bieżącego roku.

Z kolei dzisiaj w środę - 13 czerwca przekazaliśmy plac pod budowę dróg rowerowych wokół ronda Grunwaldzkiego i ulicy Grunwaldzkiej. W sumie dzięki inwestycji powstanie ponad 7 kilometrowa trasa dla rowerów, która połączy Centrum z osiedlami Czyżkówko i Osową Górą, jak również z pobliskimi gminami. Warto zwrócić uwagę, że trasa zostanie wybudowana po obu stronach ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ulicy Kraszewskiego. Ścieżki będą także poprowadzone wokół ronda i zostaną spięte z trasami wybudowanymi podczas przebudowy węzła Garbary i ścieżkami, które zostały wybudowane w trakcie modernizacji węzła zachodniego. Po zakończeniu prac całość uzyska pięcioletnią gwarancję. W ramach inwestycji zostanie przebudowana infrastruktura podziemna, sygnalizacja świetlna z elementami Inteligentnych Systemów Transportowych. Prace, wykonawca będzie prowadził pod ruchem, zatem kierowcy powinni zwracać uwagę na przewężenia, jak również ograniczenia prędkości. Zakończenie robót powinno nastąpić jeszcze w tym roku, a na realizację inwestycji wydamy blisko 11 milionów złotych.

Projekt Grunwaldzka