Remont torów Wojska Polskiego
W nocy z 12 na 13 czerwca przez wykonawcę prac przy: "Przebudowie trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej", zostanie wprowadzony czwarty już etap tymczasowej organizacji ruchu. W ramach kolejnego etapu budowy i organizacji ruchu wszystkie autobusy będą zawracały na skrzyżowaniu ul. Baczyńskiego i ul. Wojska Polskiego. Poza tym, rozpoczną się zasadnicze roboty związane z przebudową pętli tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Chemicznej, jak również prace drogowe związane z przebudową skrzyżowania ul. Chemicznej z ul. Wojska Polskiego. Na obszarze skrzyżowania ma powstać rondo. Opisany etap powinien potrwać około 1,5 miesiąca.