ścieżka rowerowa

Plac budowy wykonawcy przekażemy już 13.06.2018 r. Tym samym rozpocznie się realizacja inwestycji pn.: „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy."

Realizacja zadania będzie polegała na budowie infrastruktury dla ruchu rowerowego wokół ronda Grunwaldzkiego wraz z wyprowadzeniem szlaków pieszych i rowerowych we wszystkich wlotach i wylotach ulic dochodzących do ronda tzn. ulic: Grunwaldzkiej, Focha, Kruszwickiej oraz Nakielskiej. W ramach inwestycji zaplanowaliśmy również przebudowę z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Kraszewskiego do ronda Grunwaldzkiego. Pracami zostanie także objęta infrastruktura podziemna, jak również dobudowa nowego fragmentu kanalizacji deszczowej. Wykonawca ułoży okablowanie do nowego oświetlenia ulicznego, a po zakończeniu prac powstały układ drogowy zostanie wpięty do przebudowanej sygnalizacji świetlnej i Inteligentnych Systemów Transportowych. Termin zakończenia wszystkich robót został wyznaczony na grudzień br.