bus pas Wały Jagiellońskie
Właśnie uzyskaliśmy tzw. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), dzięki, któremu możemy rozpocząć budowę kolejnego buspasa w mieście.

Powstanie od Nowego Rynku do Zbożowego Rynku. Prace rozpoczniemy już w wakacje. Inwestycja zakłada przebudowę jezdni Wałów Jagiellońskich po stronie prowadzącej do ronda Bernardyńskiego. Zostanie wybudowany nie tylko dodatkowy pas ruchu. Skorygowane zostaną łuki jezdni, jak również pojawią się miejsca parkingowe. Ze względu na ograniczenia terenowe, szerokość pasów ruchu będzie zmienna i wyniesie od: 3,25 metra do: 3,5 metra. Warto przypomnieć, że inwestycja zostanie zrealizowana w trybie: „zaprojektuj i wybuduj". Oznacza to, że wykonawca robót drogowych - firma Budimex również była projektantem. Po zakończeniu budowy z początkiem przyszłego roku z pewnością skróci się czas podróży jadących liniami autobusowymi o numerach: 51, 52, 55, 56, 58, 59 i 60 w kierunku do centrum.
Inwestycja, która pochłonie 3,5 mln. złotych zostanie zrealizowana m.in. ze środków europejskich pochodzących z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.