Naprawy 2018
To kolejny zaplanowany przez nas pakiet remontów bydgoskich nawierzchni ulic.


Ważne jest to, że zgodnie z zapowiedziami z minionego roku, kontynuujemy remont ulicy Zamczysko. Dzięki konsekwencji w planowaniu robót, wszyscy, którzy korzystają z ulicy w podróżach do centrum, czy do Osielska komfortowo i sprawnie będą mogli poruszać się po nowej ulicy. W ramach zadania zaplanowaliśmy nie tylko ułożenie nowej nawierzchni, ale przede wszystkim likwidację przewężeń, dobudowanie poboczy, utwardzenie nawierzchni przystanków komunikacji miejskiej, a w rejonie zabudowanym ułożymy progi zwalniające.
Z pewnością nowa nawierzchnia nie tylko skróci czas podróży oraz poniesie na wyższy poziom bezpieczeństwo jazdy. Istotne dla podróżujących ulicą Zamczysko jest to, że Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oprócz 5-letniej gwarancji zadeklarowało krótki czas wykonania remontu tj. 40 dni. W tej chwili jesteśmy na etapie sprawdzania formalności złożonej oferty.
W drugim zaplanowanym przez nas pakiecie napraw znalazła się również ulica Żmudzka na odcinku od ulicy Gajowej do ulicy Fordońskiej. W ramach remontu wykonamy także wymiany zdegradowanych nawierzchni chodników. Przy okazji prac zajmiemy się też zatokami parkingowymi wzdłuż bloków po nieparzystej stronie ulicy. Roboty zaplanowaliśmy w okresie wakacji. Warto przypomnieć, że to dla wszystkich drogowców bardzo pracowity okres, ponieważ natężenie ruchu zmniejsza się średnio o, ponad 30%, a zatem o ponad 30% roboty drogowe są mniej dotkliwe dla kierowców. Remonty obu ulic będą kosztowały blisko pięć milionów złotych.