Chodnik Al. Mickiewicza
Obecnie w wielu miejscach w mieście prowadzimy prace remontowe chodników. Roboty stanowią konsekwencję remontów prowadzonych w ubiegłych latach, a w ich efekcie odnowiona zostanie większość chodników w centrum miasta.

Po wyremontowaniu chodnika przy Al. Adama Mickiewicza od ulicy 20 stycznia do ulicy Ignacego Jana Paderewskiego, ekipy można spotkać m.in. na ulicy 20 stycznia na odcinku od Al. Adama Mickiewicza do ulicy Juliusza Słowackiego w rejonie parku Jana Kochanowskiego. Wykonawca usunął zdegradowaną nawierzchnię chodnika i układa nową z kostki betonowej utrzymanej w stylistyce tzw. starobruku. Prace prowadzone są również na ulicy Ignacego Jana Paderewskiego po stronie przedszkola. Chodnik zostanie wyremontowany na odcinku od Al. Adama Mickiewicza do ulicy Mikołaja Kopernika. Jednocześnie prowadzone są roboty remontowe na ulicy 20 stycznia na odcinku od ulicy Jana Zamoyskiego do Al. Adama Mickiewicza.
Prace prowadzone są także na chodniku przy ulicy Powstańców Warszawy na wysokości numerów 7, 9 oraz 11.
Nowej nawierzchni doczekał się również tzw. łącznik ulicy Śniadeckich w pobliżu hotelu Brda. Roboty są prowadzone równolegle z pracami telekomunikacyjnymi po zakończeniu, których w opisanym rejonie pojawi się monitoring miejski.
Dobiegają do końca prace związane z budową ulicy Ślusarskiej i w nawiązaniu do nich remonty chodników przy ulicy Jana Matejki od strony ulicy Ślusarskiej oraz przy ulicy braci Śniadeckich – łącznik.
W opisywanym kwartale ulic prowadzimy także prace przy Placu Piastowskim i po zakończeniu remontu odcinka od ulicy Wileńskiej do ulicy Józefa Sowińskiego przeniesiemy front robót na odcinek od ulicy Sowińskiego do ulicy Warszawskiej.
Realizujemy także prace w ramach BBO przy ulicy Krakowskiej. Tutaj przebudujemy chodnik po zachodniej stronie ulicy.
W tym tygodniu planujemy także rozpocząć remont chodnika przy ulicy Sielanka, a w Fordonie na ukończeniu jest budowa zatoki autobusowej przy ulicy Pod Skarpą-Matki Teresy.