Malowanie oznakowania poziomego
Jesteśmy w trakcie poszukiwania wykonawcy, który na bydgoskich jezdniach odnowi oznakowanie poziome.

Jak każdego roku na wiosnę odnawiamy oznakowanie poziome na bydgoskich ulicach. Obecny rok nie różni się od poprzednich i mamy do odmalowania kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych pasów oznaczających przejścia dla pieszych, linii rozdziału jezdni - ciągłych i przerywanych, jak również pasów wyłączenia z ruchu. Podobnie, jak każdego roku remonty zaczną się od odmalowania przejść przy szkołach i miejscach, w których poruszają się dzieci. Następnie odnawiane będą „zebry" na pozostałych przejściach i równoległe odtwarzane pozostałe elementy oznakowania poziomego. Oferty na wyremontowanie oznakowania poziomego można składać do 28. maja do godziny 10:00. Ze szczegółami zamówienia prosimy się zapoznać w tym miejscu.