Przetarg
Wraz z końcem pierwszego tygodnia kwietnia ogłosiliśmy przetarg na Przebudowę płyty Starego Rynku.

Ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia można się zapoznać pod adresem. W tym samym miejscu znajduje się również opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne.
Termin składania ofert upływa 24.04. 2018r. o godzinie: 10:30.
Otwarcie w dniu składania ofert o godzinie: 11:00.