Schemat Wojska Polskiego
W dniu 26.03. otrzymaliśmy Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej tzw. ZRID pod nazwą: "Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj."

W związku z tym, w dniu 05.04.2018 roku przekażemy wykonawcy zadania, wyłonionemu w przetargu teren budowy. Tym samym rozpocznie się realizacja inwestycji. Ruch tramwajowy na odcinku od węzła Szare Szeregi do pętli zlokalizowanej przy ul. Chemicznej zostanie wstrzymany od 07.04.2018 roku. Zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza.
Z uwagi na utrudnienia na czas budowyw zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu , która w zależności od etapu prowadzonych przez wykonawcę robót będzie ulegała zmianom.
Okres od przekazania terenu budowy do wstrzymania ruchu tramwajowego, wykonawca poświęci na wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, zorganizowanie zaplecza budowy i innych robót tzw. przygotowawczych m.in. wytyczenie geodezyjne w terenie, czy przygotowanie tymczasowych zatok autobusowych.
W ramach zadania zostanie wykonane nowe torowisko na odcinku od przejścia dla pieszych przy ul. Łukasiewicza do pętli tramwajowej przy ul. Chemicznej. Na pętli powstaną zamiast 2 to 3 tory. W ramach zadania przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Natomiast na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Chemicznej powstanie rondo, które ułatwi poruszanie się pojazdów w tym miejscu. Przebudowana zostanie również sieć trakcyjna, a zwrotnice wyposażone zostaną w system sterowania radiowego. Roboty budowlane powinny się zakończyć wraz z wakacjami letnimi. Po nich rozpoczną sie porocedury odbiorowe. Prace spowodują również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
Niżej zamieściliśmy wizualizacje inwestycji po zakończeniu przebudowy.
Przepraszamy za utrudnienia podczas prowadzonych robót.