Przejście dla pieszych
Do końca 2018 roku doświetlimy trzynaście przejść dla pieszych. Docelowo siedemdziesiąt pięć.


Jednym z wielu istotnych elementów bezpieczeństwa na drogach jest widoczność wszystkich jego uczestników. Zmotoryzowanych, rowerzystów i pieszych. Czym szybciej zostanie zauważony uczestnik w ruchu drogowym, tym więcej jest czasu na podjęcie decyzji o wykonaniu bezpiecznego i adekwatnego do sytuacji manewru. W konsekwencji uniknięcia kolizji, a przede wszystkim wyeliminowania jej powstania. Dlatego tak ważna jest widoczność na drodze. W związku z tym, żeby chronić pieszych na przejściach stosujemy m.in.:
• znaki aktywne z pulsującym światłem ostrzegawczym, działające przez całą dobę, bez względu na pogodę i porę roku,
• montujemy w jezdni światełka diodowe z elementem odblaskowym w celu zaznaczenia przejścia dla pieszych, a w konsekwencji zmobilizowania kierowców do zmniejszenia prędkości przed przejściem,
• wklejamy w jezdnię mikroprogi zwalniające w kolorze czerwonym,
• układamy na nawierzchni jezdni, gigantycznych rozmiarów znaki informujące o przejściu dla pieszych tzw. piktogramy,
• malujemy przejścia dla pieszych, tak, żeby się odróżniały od pozostałej części jezdni np. przez zastosowanie czerwonego podkładu, na którym jest układane grubowarstwowo oznakowanie przejścia tzw. zebra.
Kolejnym elementem, który zastosujemy w najbliższym czasie jest doświetlenie przejść, jak również ich najbliższego otoczenia. Po dokładnym przeanalizowaniu wytypowaliśmy 75 miejsc, w których zainstalujemy dodatkowe oświetlenie, którego zadaniem będzie poprawa widoczności pieszych już przy podchodzeniu do przejścia, jak również na samym przejściu. Co ważne miejsca zostały zaakceptowane przez Policję oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Na pierwszym etapie prac zostaną doświetlone przejścia przez ulice:
• Jagiellońska – Kolberga, przejście dla pieszych wyznaczone jest na wysokości przystanku tramwajowego Jagiellońska / Łużycka,
• Jagiellońska – Rumińskiego tuż przy Pałacu Młodzieży,
• Grudziądzka na wysokości ul. Podgórnej,
• Nakielska – Wrocławska (przy przystankach tramwajowych),
• Kamienna – Lelewela,
• Kamienna – Grabowa,
• Wojska Polskiego – Polna,
• Nakielska – Owocowa,
• Powstańców Wlkp. - Jastrzębia,
• Grunwaldzka przy ul. Granicznej,
• Fordońska na wysokości posesji 428,
• Grunwaldzka przy ul. Czarna Droga,
• Hetmańska przy Szkole Podstawowej nr 2.

Do doświetlenia zostaną wykorzystane dedykowane dla każdego z przejść, indywidualne rozwiązania uwzględniające obecny stan zabezpieczeń. Zastosowanie znajdzie tzw. oświetlenie wertykalne. Dzięki niemu przejście, a przede wszystkim obszar bezpośrednio przed nim będą doświetlone równomiernym strumieniem światła, poprawiającym widoczność pieszego szczególnie na szarym tle. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że nic nie jest w stanie skuteczniej nas zabezpieczyć przed kolizją drogową, jak wzajemny szacunek dla wszystkich użytkowników dróg, bezpieczna jazda i zdrowy rozsądek.