Budowa nawierzchni utwardzonych
W ramach: „Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy" w systemie: „zaprojektuj i wybuduj" do budowy czekają ulice: Botaniczna, Jeżynowa, Sanatoryjna oraz Piaski.

Kryteriami wyboru ofert w ogłoszonym przetargu będą m.in. cena, doświadczenie w projektowaniu i realizacji, jak również okres gwarancji udzielonej na wykonaną budowę ulicy. Zakończenie wszystkich prac jest zaplanowane na wiosnę przyszłego roku.
W ramach budowy ulica Botaniczna zmieni się w pieszojezdnię o szerokości 5,0 m. Budowa obejmie odcinek od ul. Orawskiej do ul. Osada. Na odcinku od ul. Osada do ul. Trentowskiego ulica będzie miała szerokość o pół metra mniejszą. Nawierzchnia będzie wykonana z kostki betonowej. Przebudowane zostaną skrzyżowania, które w celu podniesienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników zostaną wyniesione. Będą także wybudowane progi zwalniające. Na ulicy zostaną wyznaczone 22 miejsca postojowe.
Podobnie, jak w przypadku ulicy Botanicznej, ulica Jeżynowa, po remoncie również zmieni się w pieszojezdnię o szerokości 4,5 metra. Nawierzchnia będzie wykonana z kostki betonowej. W trakcie budowy zostaną wyniesione skrzyżowania.
Do budowanych ulic dołączy ulica Sanatoryjna. Ulica po przebudowie podobnie, jak dwie poprzednie będzie miała charakter pieszojezdni. Powstaną wyniesione skrzyżowania oraz progi zwalniające. Mieszkańcy z pewnością odetchną z ulgą, ponieważ po zakończeniu inwestycji na jezdni będzie 60 miejsc postojowych.
Ostatnią w opisywanym pakiecie jest ulica Piaski. Przywołana również przybierze charakter pieszojezdni. Nawierzchnia zostanie wykonana z bitumu. Ulica zostanie lepiej odwodniona i doświetlona. Na prośbę mieszkańców w najwęższych fragmentach ulicy zostaną wykonane miejsca do bezpiecznego mijania się dwóch pojazdów.