Remont torów Wojska Polskiego
Właśnie ogłosiliśmy kolejny przetarg na realizację inwestycji komunikacyjnej, nisko emisyjnej.

Tym razem to zadanie pod nazwą: "Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy". Przedmiotem zamówienia są dwa zadania:

  • Zadanie 1 – „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Toruńskiej".
  • Zadanie 2 – „Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy".

Zadanie, podobnie jak wiele innych ogłaszanych przez nas w ostatnim czasie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Oznacza to, że wykonawca zobowiązany będzie wykonać dokumentację projektową, a następnie zrealizuje zadanie w terenie.
Zamówienie będzie realizowane dwuetapowo. Etap I obejmie wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania. Etap II obejmie realizację robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim.
Realizacja pierwszego zadania obejmie swoim zakresem:

  • etap 1a realizacja robót budowlanych związanych z przebudową torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej od Ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej,
  • etap 1b realizacja robót budowlanych związanych z przebudową torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skrzyżowania) wraz z odcinkiem prac na wysokości układu torowego zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 - wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni tramwajowej,
  • etap 1c realizacja robót budowlanych związanych z przebudową torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 do pętli STOMIL.

Drugie zadanie swoim zakresem obejmie:

  • etap 2a – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac związanych z budową dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skrzyżowania) wraz z odcinkiem prac na wysokości układu torowego zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 - wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni tramwajowej,
  • etap 2b – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac związanych z budową dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 do pętli STOMIL,

Roboty powinny się rozpocząć na przełomie II i III kwartału 2019 roku, a zakończyć się w IV kwartale 2020. Szczegóły związane z ogłoszonym przetargiem, a przede wszystkim opis inwestycji można znaleźć pod adresem.