Remont mostu
Rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na przebudowę mostu na ulicy Mińskiej.


Jeszcze w tym tygodniu, wyłoniony w ramach przetargu wykonawca sporządzi stosowne zabezpieczenia. Umożliwi to, przygotowanie umowy i podpisanie już w nadchodzącym tygodniu. Realizacja zadania od momentu podpisania umowy potrwa około ośmiu miesięcy. Zadanie będzie realizowane w układzie „zaprojektuj i wybuduj". Do realizacji zostało podzielone na etapy:

  • etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania,
  • etap II – wykonanie renowacji powłok malarskich istniejącej konstrukcji stalowej,
  • etap III - realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim.

Remont pochłonie kwotę: 5.104.500 zł. brutto.

Przypominamy most musieliśmy zamknąć dla ruchu w styczniu ubiegłego roku, po tym, jak po konstrukcji przejechało najprawdopodobniej, znacznie przeciążone auto ciężarowe. W wyniku przeprowadzonych na miejscu oględzin podjęliśmy dwie decyzje. Pierwszą o kapitalnym remoncie. Drugą o natychmiastowej naprawie i przywróceniu ruchu do czasu wyłonienia wykonawcy przebudowy mostu. Pomost został naprawiony, a my wprowadziliśmy ograniczenie ruchu pojazdów na konstrukcji. Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpocznie się realizacja naszej decyzji dotyczącej przeprowadzenia kapitalnego remontu. Oczyszczenia konstrukcji stalowej, położenia zabezpieczenia antykorozyjnego, odmalowania całości. Następnie zostanie wybudowany nowy pomost, dzięki któremu wzrośnie nośność mostu, tak, żeby w przyszłości uniknąć historii ze stycznia 2017 roku.