bus pas Wały Jagiellońskie
Złożyliśmy wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) na kolejną ważną inwestycję komunikacyjną.

Wniosek dotyczący wyrażenia zgody na budowę bus-pasa na ulicy Wały Jagiellońskie złożyliśmy wraz z prośbą o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu zaraz po uzyskaniu decyzji ZRID, wykonawca prac w formule: „projektuj i buduj" będzie mógł przystąpić do robót budowlanych, co bardzo wydatnie skróci czas realizacji inwestycji, która po zakończeniu znacznie przyspieszy przejazd autobusów komunikacji miejskiej na opisywanej ulicy. Warto też zwrócić uwagę, że równolegle do czasu oczekiwania na zezwolenie, projektanci pracują nad projektem wykonawczym.