Wycinka drzew Grunwaldzka
Pogoda nie jest sojusznikiem, ale prace przy budowie nowej ulicy Grunwaldzkiej trwają.

Niestety pogoda nie pozwala na prowadzenie zbyt wielu prac typowo drogowych. Mimo to, wykonawca wykorzystuje aurę do prowadzenia innych robót - przygotowawczych, dla których temperatura nie ma większego znaczenia. Trwają ostatnie wycinki kolidujących z budową drzew oraz innej roślinności w miejscach, w którym powstaną jezdnie, ścieżki rowerowe oraz buspasy.
Wykonawca kontynuuje rozbiórki budynków przy ul. Papuziej na wysokości numeru 10 oraz przy ulicy Grunwaldzkiej na wysokości numerów 241 oraz 208. Na początek przyszłego tygodnia zaplanował rozpoczęcie prace związanych z przestawianiem hydrantów. Ponadto będzie kontynuował wycinki drzew oraz zdejmowanie tzw. humusu przy ul. Czaplej. Prognozy pogody są optymistyczne. Każdy kolejny dzień marca ma przynosić ze sobą wyższe temperatury, wówczas, roboty ruszą z pełną mocą. Pogoda w żaden sposób nie będzie opóźniała tempa prac, a przede wszystkim umożliwi rozszerzenie zakresów już prowadzonych robót. Dla wszystkich, którzy każdego dnia korzystają w podróżach z ulicy Grunwaldzkiej istotne jest to, że roboty będą prowadzone w sposób, który ma zminimalizować utrudnienia w ruchu na budowanej ulicy.